מצבר לרכב שנפ 66 אמפר קוטב צד כולל התקנה בסניפי הרשת